Konsulær informasjon

Informasjon om de vanligste konsulære tjenestene som utføres ved ambassaden - sortert alfabetisk.

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av gebyrtariff for norske utenriksstasjoner . De betales kontant i lokal valuta (Zloty/PLN). Vi gjør oppmerksom på at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 1. februar 2017 opererer ambassaden med følgende gebyrer: Nytt pass PLN 215,- (NOK 450,-) Nytt pass barn under 16 år PLN 130,- (NOK 270,-) Nødpass PLN 215,- (NOK 450,-) Nødpass barn under 16 Les mer

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass. Les mer

Om du har blitt frastrålet/glemt/tapt passet ditt kan du lese mer om hva du gjør her. Les mer

Informasjon om norsk statsborgerskap finner du her. Les mer

Informasjon om hvordan du søker om pass finner du her. Les mer

Informasjon om tap av norsk statsborgerskap finner du her. Les mer

Informasjon om vigsel i Polen finner du her. Les mer

Informasjon om vigsel ved ambassaden finner du her. Les mer