Nødpass/reisebevis

10.06.2016 // Om du har blitt frastrålet/glemt/tapt passet ditt kan du lese mer om hva du gjør her.

En norsk statsborger som skal reise til ett eller flere land i Europa må medbringe pass. Dette gjelder også de nordiske landene. Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass. Kravet om gyldig reisedokument er også innskjerpet hos flyselskapene, slik at man ikke lenger kan reise med bankkort eller førerkort som bevis for sin identitet. Pass er eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere.

Om du har glemt/tapt passet ditt

Dersom du blir frastjålet passet ditt mens du befinner deg i Polen, må du melde dette til politimyndigheten på stedet. Hvis du har glemt/tapt passet ditt kan du kontakte ambassaden i Warszawa eller et at våre konsulater (Szczecin, Gdynia, Krakow eller Wroclaw). Norske borgere som reiser til Polen uten pass/tapt pass må ikke nødvendigvis reise til ambassaden i Warszawa for å få et gyldig reisebevis for returreise til Norge.

Nødpass/reisebevis

Har man ikke tid til å vente på ordinært pass (rundt 3 uker), kan man søke om nødpass evt. reisebevis (A4-ark). Ta først kontakt med nærmest konsulat eller ambassaden. Kontaktinformasjon til konsulatene finner du her.

Reisebevis er et dokument som kan brukes for en enkeltreise/retur til Norge fra Polen, dersom passet tapt. Om du kun trenger et reisedokument for å returnere til Norge, kan ambassaden og de underliggende konsulatene utstede et midlertidig reisebevis (et papir med ambassadens bekreftelse på innreisetillatelse i Norge, som aksepteres av polske og norske myndigheter). Både ambassaden og de underliggende konsulatene kan utstede reisebevis, du trenger derfor ikke reise til ambassaden om et av konsulatene er nærmere deg. Reisebeviset koster PLN 100.

Følgende dokumentasjon kreves for å få utstedt reisebevis:

  • Gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort etc.)
  • 2 passbilder (for kvalitetskrav – se her.)
  • Gebyr for reisedokument i kontanter (i polske Zloty) – se pris her.

Nødpass (håndskrevet pass) utstedes i de tilfellene der reisebevis ikke er aktuelt. Det er kun ambassaden i Warszawa som kan utstede nødpass. Nødpass koster det samme som vanlig pass.

Følgende dokumentasjon kreves for å få utstedt nødpass:

  • Søknad om nødpass fylles ut ved ambassaden. Dersom søker er under 18 år må begge med foreldreansvar undertegne.
  • Gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort e.l.)
  • 2 passbilder (for kvalitetskrav – se her.)
  • Passgebyr i kontanter (i polske Zloty) – se priser her.

Den reisende er selv ansvarlig for å undersøke om nødpass er gyldig ved innreise til ønsket destinasjon (noe informasjon finnes på Utenriksdepartementets landsider). Ellers kontakter man det aktuelle landets ambassade eller representasjon, for oppdaterte innreisebestemmelser.

 


Bookmark and Share