Gebyrer for konsulære tjenester

01.02.2017 //

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av gebyrtariff for norske utenriksstasjoner . De betales kontant i lokal valuta (Zloty/PLN). Vi gjør oppmerksom på at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 1. februar 2017 opererer ambassaden med følgende gebyrer:

Nytt pass

PLN 215,- (NOK 450,-)

Nytt pass barn under 16 år

PLN 130,- (NOK 270,-)

Nødpass

PLN 215,- (NOK 450,-)

Nødpass barn under 16 år

PLN 130,- (NOK 270,-)

Reisebevis (A4 travel document)

PLN 100,- (NOK 215,-)

Rett kopi/bekreftelse

PLN 30,- (NOK 60,-) pr. side, min PLN 120,- (NOK 255,-)

Sjøfartssaker

PLN 245,- (NOK 510,-)


Bookmark and Share