Konsulærbistand til nordmenn ved krise

08.07.2015 // Ved krise utenom ambassadens åpningstid ring ambassadens sentralbord, og du vil bli videreformidlet til Utenriksdepartementets Operative Senter i Oslo.

 

Ambassadens sentralbord

+48 22 696 40 30

Offisiell polsk nødtelefon for turister

(+48) 22 278 77 77 (fra fasttelefon) eller (+48) 608 599 999 (fra mobil). Man kan også sende epost: cc@pot.gov.pl eller Skype: cc.poland.travel. Nødtelefonen er betjent hver dag (unntatt offentlige helligdager) mellom kl. 08:00-18:00 (fra 08:00-22:00 mellom 1. juni og 30. september).

Konsulentene kan bistå turister i nødsituasjoner, som ved tap av dokumenter, sykdom og trafikkulykker, samt med informasjon om turistattraksjoner, kultur, sport, restauranter og overnatting. Konsulentene snakker polsk, engelsk, tysk og russisk.


Sykdom

Dersom du blir utsatt for akutt sykdom eller ulykker, er nødnummer til ambulanse 999. Ta kontakt med reiseforsikringsselskapet ditt for videre hjelp. Som norsk borger har du rett til behandling på polsk sykehus og det er derfor viktig at du har med deg Europeisk helsetrygdekort som stadfester denne retten.  Kortet får du på ditt lokale trygdekontor i Norge. Vi råder imidlertid alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Det gjelder også reiser til EØS-land, bl.a. fordi en slik forsikring har utvidet dekning på sykehus og kan også dekke hjemtransport.

For nærmere opplysninger om rettigheter ved sykdom i utlandet kan du kontakte:

NAV Internasjonalt
Telefon: 21 07 37 00
Telefaks: 21 07 37 01
E-post: nav.utland@nav.no
Åpningstid: 08.00-15.30 Telefontid 08.00-15.00

Alarmtelefon - forsikringsselskap

Gjensidige og andre forsikringsselskap:

SOS- internasjonal A/S

Tlf: +45 70 10 50 50

Europeiske Reiseforsikring:

Tlf: +47 815 33 121

Ev.: +45 70 15 25 00

Nødnummer i Polen

SOS

112

Alternativt:

  

Ambulanse

999

Brann

998

Politi

997

 

Pass

En norsk statsborger som skal reise til ett eller flere av de ikke-nordiske Schengen-landene, SKAL FORTSATT MEDBRINGE PASS. Selv om det ikke er passkontroll ved grensepasseringer innenfor Schengen-området, gjøres oppmerksom på at det i flere Schengen-land er legitimasjonsplikt med angivelse av nasjonalitet. Av norske identifikasjonspapirer er det kun PASS som tilfredsstiller dette kravet. Innenfor ambassadens åpningstid kan du mot gebyr få utstedt enveis reisedokument for direkte retur til Norge, eller nødpass i de tilfeller reisebevis ikke er aktuelt. Norske borgere som reiser til Polen uten pass må derfor ikke nødvendigvis reise til ambassaden i Warszawa for å få reisedokument for returreise. Det kan også gjøres ved våre fire konsulater: Gdynia (i nord), Krakow (sør-øst), Szczecin (midt-vest) og Wroclaw (sør-vest). Det betyr at du ikke behøver å reise til ambassaden i Warszawa for å få hjelp, men henvender deg til det konsulatet som er nærmest der du befinner deg – hvis det er nærmere enn Warszawa. For mer informasjon om reisebevis og nødpass, se her.

Tyveri

Om du blir frastjålet pass eller andre verdisaker er det viktig å melde fra til politi og forsikringsselskap raskest mulig. Forsikringsselskapet vil kunne hjelpe deg videre.

Bankkort

For å hindre at noen bruker det stjålne kortet ditt er det viktig å stenge det raskest mulig. BBS har en felles sperretjeneste for alle norske banker og er åpne hele døgnet. BBS Tlf: +47 22 21 40 55

Studentprest for Polen

Tim Georg Engelsvold (Sjømannskirken i København)

Telefon: +45 28 28 66 34, +45 32 57 11 03


Bookmark and Share