EØS-midlene til Polen

Polen er største mottaker av norske EØS-midler (Norway Grants og EEA Grants). Den nåværende tildelingen til Polen på 578,1 millioner Euro (omlag 4,5 mrd kroner) er fordelt på 17 programmer som skal redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Polen og styrke de bilaterale relasjonene.

Året 2012 markerte starten på den andre finansieringsperioden med EØS-midler til Polen. Flere tusen prosjekter over hele Polen er nå i gang, mange med norske partnere. Følg oss på Facebook, Twitter og YouTube for å se et utvalg av de mange gode prosjektene vi støtter! Les mer

Zdjęcie: Instytut Oceanologii PAN, W. Ciechanowski.

Polen ble tildelt 558,6 mill. euro (omlag 4,3 mrd kroner) i første periode med EØS-midler (2004-2009), som ble avsluttet i 2011. Resultatene har vært gode, og de bilaterale relasjonene mellom Norge og Polen har blitt styrket på en rekke områder. Norge har etter første runde med EØS-midlene fått et solid fotavtrykk i Polen. Les mer