Zdjęcie: Instytut Oceanologii PAN, W. Ciechanowski.Zdjęcie: Instytut Oceanologii PAN, W. Ciechanowski

EØS-midlene 2004-2009 (avsluttet)

Polen ble tildelt 558,6 mill. euro (omlag 4,3 mrd kroner) i første periode med EØS-midler (2004-2009), som ble avsluttet i 2011. Resultatene har vært gode, og de bilaterale relasjonene mellom Norge og Polen har blitt styrket på en rekke områder. Norge har etter første runde med EØS-midlene fått et solid fotavtrykk i Polen.

 Nøkkeltall og resultater fra første runde med EØS-midler i Polen

  • 1400 store og små prosjekter over hele Polen
  • Eksempler på prosjekter: nye/opprustede grensestasjoner, oppussing av gamle slott og museer (sentrale polske kulturminner), bygging av kloakksystemer, forskning, kulturutveksling, støtte til NGOer, etterisolering av offentlige bygg (skoler, sykehus etc.), fornybar energi (sol, vind og biomasse), resirkulering.
  • Energirelaterte prosjekter reduserte CO2-utslipp med om lag 52 tonn, og reduserte årlig forbruk av kull med 20 000 tonn.
  • Over 100 kulturprosjekter: 100 historiske bygg renoverte (105 000 m2), 3 millioner gamle bøker og dokumenter digitalisert, 5 nye institusjoner, 66 nye arbeidsplasser.  727 forestillinger/fremføringer, 2283 artister med over 500 000 tilskuere/deltakere.
  • 74 helseprosjekter som nådde ut til 320 000 voksne og 408 000 barn.  43 sykehus fikk støtte: 12 486 m2 modernisert, 146 forebyggingsprogrammer, 1276 stk diagnostisk utstyr kjøpt inn, over 12 000 stk annet medisinsk utstyr innkjøpt, 2878 leger og sykepleiere fikk opplæring, 113 lekeplasser og ballbinger bygget.
  • Bilateral forskning Norge - Polen: 222 konferanser, 670 vitenskapelige publikasjoner, 91 mastergrader, 27 PhD-grader, 114 PhD-studenter og 148 laveregradsstudenter utvekslet.
  • Stipender og utvekslinger: 1160 mobilitetsprosjekter.
  • Schengensamarbeid og grensekontroll: 10 nye/totalrenoverte bygg, 886 stk transportmidler innkjøpt, 35 187 stk spesialistutstyr innkjøpt.
  • Styrking av NGO-sektoren: 1961 kurs for 13 850 individer, 71 NGO-koalisjoner bygget opp, 95 kontorer pusset opp. 1763 stk utstyr innkjøpt.

Ordningen dekket en rekke sektorer. Disse fremgår av avtalen (Memorandum of Understanding) som ble undertegnet for hhv Norway Grants og EEA Grants høsten 2004.

•           Miljøvern (investeringsprosjekter)
•           Bærekraftig utvikling
•           Bevaring av europeisk kulturarv
•           Utvikling av menneskelige ressurser
•           Helse og barn
•           Akademisk forskning
•           Gjennomføring av Schengen-regelverket
•           Miljø – med særlig vekt på gjennomføring av relevant regelverk
•           Regional utvikling og grenseoverskridende samarbeid
•           Faglig bistand til gjennomføring av EU-regelverk

Foruten at prosjektene skulle falle inn under ett av innsatsområdene var det en rekke tverrgående hensyn (cross cutting issues): bærekraftig utvikling, godt styresett, likestilling og styrking av kontakten mellom giverland og mottakerland.

Mer informasjon om EØS-finansieringsordningene: 

www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

 


Bookmark and Share

Visste du at...

15 EU land mottar norske EØS-midler. Polen var største mottaker også i den første runden, med en allokering tilsvarende 46,3% av de samlede EØS-midlene.