EØS-midlene bidro til reform av kreftbehandlingen i Polen

Sist oppdatert: 26.06.2015 // Kreft tar livet av flere tusen og påfører store lidelser for dem som er berørt. Situasjonen for de som rammes av kreft i Polen har lenge vært betraktelig dårligere enn i resten av Europa. Sen diagnose og sen og ukoordinert behandling gjorde at mange døde før de ble diagnostisert eller fikk behandling. Dette kan være i ferd med å snu takket være EØS-midler til den polske kreftforeningen. Ny kreftbehandlingsreform med såkalt «pakkeforløp» ble introdusert i 2015 (samtidig med Norge). I 2014 døde 94 000 pasienter i Polen av kreft. Ventetiden på behandling var oppe i 10 mnd. Og overlevelsesraten var på 28%. I Norge var behandlingstiden kortere (opp til tre måneder), og overlevelsesraten var på 69,6 % i 2014. Det er nå et sterkt håp om at den nye reformen, som tar Polen opp til den gjeldende europeiske standarden for kreftbehandling, vil redde flere tusen liv årlig.

EØS-midlene spilte en viktig rolle.  For to år siden fikk den polske kreftforeningen midler til å sette i gang en bred konsultasjonsprosess over hele Polen, hvor de samlet alle berørte parter, inkludert pasientorganisasjoner og leger, til diskusjon om årsakene til problemene og mulige løsninger.  Ved å sette pasientene i fokus, og ved å sette makt bak kravene deres, fikk den polske kreftforeningen, etter flere konsultasjonsrunder, alle partene med på en sårt trengt kreftbehandlingsreform.  Helsedepartementet hadde forsøkt å jobbe frem en lik kreftbehandlingsreform i flere år uten å lykkes. Det var pasientene og pasientorganisasjonene som klarte å få på plass den nødvendige enigheten blant aktørene.  «Dette prosjektet er et godt eksempel på hva vi ønsker å oppnå med EØS-midlene, nemlig å utjevne forskjeller i Europa og styrke bilaterale relasjoner. Vi er glade for at Kreftforeningen i Norge nå har etablert kontakt med sin polske søsterorganisasjon og planlegger samarbeid», sier Europaminister Vidar Helgesen.

Kapasiteten i helsetjenesten i Polen er fortsatt en stor utfordring for det nye ‘pakkeforløpet’, og flere mener resultatene av reformen vil måtte komme gradvis.  EØS-midler bidrar for øvrig også til opprustning av kreftbehandlingstilbud og laboratorier på sykehus rundt om i Polen.  Det store polsk-norske forskningsprogrammet finansiert av EØS-midler har også flere polsk-norske forskningsprosjekter rettet mot kreft.


Bookmark and Share