EØS-midler bedrer luftkvaliteten i Wroclaw

Sist oppdatert: 26.06.2015 // Midt i Polens fjerde største by Wroclaw finner man det store varmekraftverket Kogeneracja. Investeringer i ny renseteknologi vil føre til betydelig bedre luftkvalitet for byens innbyggere.

EØS-midlene er med på å finansiere innstallering av ny renseteknologi som bl.a. skal redusere det store varmekraftverkets SO2-utslipp med 3100 tonn per år! Dette utgjør 20% av Norges samlede årlige SO2-utslipp! Det vil betyr store helsegevinster for Wroclaws 630 000 innbyggere.


Bookmark and Share

Visste du at...

det store kulldrevne varmekraftverket Kogeneracja forsyner 60% av Wroclaws innbyggere med varme, og er i tillegg er stor elekrisitetsprodusent.