En ekte norsk stavkirke i Polen?

Sist oppdatert: 14.08.2014 // Du må se det for å tro det! Vang stavkirke befinner seg nå i Karpacz, sør i Polen ved grensen til Tyskland. Hvordan kan det ha seg? Nylig feiret kirken 170-årsjubileum for gjenreisningen på en idyllisk høyde i vakre Karpacz.

Rundt 1840 fant den vesle menigheten i Vang i Valdres ut at den gamle kirken deres var for liten og for kostbar å renovere. Da nyheten nådde professor, forfatter og maler John Christian Dahl ved universitetet i Dresden var han ikke sen.  Han tilbød å kjøpe kirken og foreslo bl.a. at den kunne settes opp igjen i Oslo, for eksempel i slottsparken.  Han fikk ingen støtte for ideen, og kontaktet den prøysiske Kong Fredrik Wilhelm IV.  Kongen ønsket kirken, og kjøpte den for 417 Mark.  Et nitidig arbeid gikk med for å demontere kirken og transportere den via Bergen til Berlin i 1841.  Etter flere rådslagninger ble det i 1842 besluttet at menigheten i fjell-landsbyen Karpacz skulle få den. 

I 1844 ble kirken høytidelig åpnet av Kongen, hans kone og flere dignitærer fra regionen. Wang Stavkirke i Karpacz har vært gjennom en lang reise både geografisk og historisk.  Kirken har helt frem til i dag samlet folk fra Norge, Polen og Tyskland.  Under markeringen av 170-årsjubileet i august 2014 deltok bl.a. en delegasjon på 50 fra Vang i Valdres.


Bookmark and Share