Fremtidens grønne innovatører?

Sist oppdatert: 26.06.2015 // Vi trenger nye ideer og skarpe hjerner i årene fremover for å drive frem ny teknologi innen fornybar energi og energieffektivisering. Vi håper noen av disse polske barna vil bli fremtidens grønne innovatører!

EØS-midlene finansierer et undervisningsopplegg som skal lære elever i Wroclaw om koblingene mellom energi, klima, og biodiversitet.  De skal både ut i naturen og sitte på laboratoriet - en fin måte får barn og unge å bli interesserte i denne viktige tematikken.


Bookmark and Share

Visste du at...

EØS-midlene finansierer et program som skal redusere Polens CO2-utslipp med over 700 000 tonn per år!