Bosatt i Polen

Zdjęcie: MARCEL CROZET.

Det er gitt ubegrenset tilgang til arbeid i Polen for borgere av EU og EFTA medlemsland. Les mer

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Les mer

På tollvesenets nettsider finnes råd om blant annet, import av motorkjøretøy, bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, innførsel av flyttegods, innførsel av lystfartøy,inn- og utførsel av våpen og refusjon av moms i Norge ved turistsalg. Les mer

Zdjęcie: Pixabay.

Kontantstøtte vil kunne utbetales i enkelte tilfeller ved opphold i et annet EØS-land. Les mer

Zdjęcie: Norgesskolen.

Norgesskolen er et tilbud til barn/unge i aldersgruppen 9 – 18 år fra hele verden. Det blir undervist i norsk, samfunnskunnskap og historie – med hovedvekt på norskfaget. Les mer

Ludwik Solski Drama School, Krakow. 
Zdjęcie: Christophe Vander Eecken.

Polen har et rikt tilbud for høyere utdanning, og det er gode muligheter for økonomisk støtte til utveksling mellom Norge og Polen særlig gjennom EØS-midlene (eget stipendprogram). Undervisningsspråket er hovedsakelig polsk, men det tilbys et økende antall engelskspråklige programmer. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer