Informasjon om norske tollbestemmelser

På tollvesenets nettsider finnes råd om blant annet, import av motorkjøretøy, bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, innførsel av flyttegods, innførsel av lystfartøy,inn- og utførsel av våpen og refusjon av moms i Norge ved turistsalg.

Informasjon om tollbestemmelser for personer som skal reise til eller flytte til Norge:

På internettsiden til Tollvesenet www.toll.no finnes råd om blant annet reisebestemmelsene, import av motorkjøretøy, bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, innførsel av flyttegods, innførsel av kjæledyr, innførsel av arvegods, innførsel av lystfartøy, inn- og utførsel av våpen og refusjon av moms i Norge ved turistsalg m.m. Informasjonen finner du her på flere språk.


Bookmark and Share