Frivillig registrering av opphold for norske borgere i Polen

Sist oppdatert: 14.01.2013 // Ambassaden i Warszawa inviterer alle som oppholder seg i Polen til å registrere seg på Utenriksdepartementets nettside for reise-/oppholdsregistrering. Slik kan det være lettere for ambassaden å komme i kontakt med deg i en eventuell krisesituasjon.

Registrering via logoen ”Reiseregistrering.no",  til høyre på denne siden.

Det understrekes at ordningen ikke er obligatorisk, men kun et tilbud.

Hvem bør registrere seg?

  • Alle nordmenn bosatt i utlandet (opphold over 3 mnd.)
  • Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika

Registreringsskjemaet også finnes her: http://www.reiseregistrering.no


 


Bookmark and Share