Zdjęcie: Ambassaden.Zdjęcie: Ambassaden

Utsendte ved ambassaden

De utsendte ved ambassaden i Warszawa.

Ambassadør Karsten Klepsvik

Ministerråd Tale Kandal - nestleder

Ambassaderåd Ingrid Norstein - EØS-midlene (Norway Grants og EEA Grants)

Ambassadesekretær Are Nagoda - politiske saker, energi, kultur, informasjonsarbeid

Ambassadesekretær Anna Hansson - administrative og konsulære saker

Forsvarsattaché oberst Øivind Oland Christensen

Forsvarsattachéens assistent Ida Nygaard

Nordisk liaison offiser Tor Espen Haga

Handelsråd Kjell Arne Nielsen

 


Bookmark and Share