Det polske parlamentet, Sejmen. 
Zdjęcie: Ambassaden.Det polske parlamentet, Sejmen. Zdjęcie: Ambassaden

Politisk system Statsform:  Republikk Etablert:  1. januar 1990 (11.11.1918) Siste presidentvalg:  10. mai og 24. mai 2015 Siste parlamentsvalg:  høst 2015 Dato for neste presidentvalg:  vår 2020 Statsoverhode: President Andrzej Duda (siden 6. august 2015)   Regjeringssjef: Statsminister Beata Szydło (siden 16. november 2015)   Utenr

Les mer
Fra undertegningen av tre programmer finansiert av EØS-midler under statsbesøket til Polen mai 2012. 
Zdjęcie: Utenriksdepartementet.

Polen er en viktig samarbeidspartner for Norge som NATO- og EU-medlem, og som største mottaker av EØS-midler. Polen har en stor andel arbeidsemigranter i Norge og er det største markedet for norsk fisk i verden. Polen har store europapolitiske ambisjoner og markerer seg som en tung aktør i EU. Europeisk energisamarbeid, sikkerhetspolitisk samarbeid, naboskapspolitikken med vekt på østlig...

Les mer
Statsminister Beata Szydło (mars 2016). 
Zdjęcie: Chancellery of Prime Minister KPRM.

Valuta : Zloty (PLN), 1 zloty = 100 groszy BNP vekstrate : 3,3% (2014) Forventet vekst:  3,4% (2015) Arbeidsledighet : 13,4% (2013) Inflasjon:  0,9 % (2013) Budsjettunderskudd:  4,4 % av BNP (2013) Offentlig gjeld : 53,9 % av BNP (2013)  Kilde: Økonomi Departementet, Polsk Statistikk (GUS), National Bank of Poland

Les mer