Schengen

Reise innen Schengen-land og til ikke nordiske Schengen-land.

Schengen

Reise innen Schengen-land og til ikke nordiske Schengen-land.

REISER INNENFOR NORDEN

Nordiske statsborgere kan ikke reise uten pass innenfor de nordiske landene. Man skal alltid medbringe gyldig reisedokument og kunne identifisere seg hvis det er påkrevet. Dette vil blant annet gjelde ved overnatting på hotell, campingplasser etc.. Normalt vil førerkort, bankkort eller lignende være tilstrekkelig. Det minnes om at pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere.

REISER TIL IKKE-NORDISKE SCHENGEN-LAND

En norsk statsborger som skal reise til ett eller flere av de ikke-nordiske Schengen-landene, SKAL MEDBRINGE PASS. Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass. Pass er eneste gyldige reise- og identifikasjonsdokument.

Følgende land er medlem av Schengen: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Unntak i Norge: Svalbard

Ved passering av Schengen-områdets yttergrense, d.v.s. mellom Schengen-land og andre land (for eksempel til Storbritannia, Irland og Sveits), er det også nødvendig å framvise pass.

KONTROLL AV BAGASJE

Det er bare personkontrollen ved grensepassering som berøres av Schengen-samarbeidet. Kontroll av varer, gods og bagasje ved grensepassering vil fortsette som før. 

Mer informasjon: www.politi.no

MEDBRINGING AV NARKOTISKE LEGEMIDLER TIL EGET BRUK

Brukere av legemidler som er klassifiserte som narkotika, må ha med seg en attest ved reiser til et annet land som omfattes av Schengen-avtalen. Attesten fås ved skriftlig henvendelse til Statens legemiddelverk. Mer informasjon: www.legemiddelverket.no. Ordningen gjelder legemidler som er klassifiserte som narkotika, som for eksempel Flunipam, Rohypnol, Valium, Vival og Sobril, legemidler med innhold av morfin, petidin, ketobemidon, metadon og buprenorfin (Temgesic, Subutex), og legemidler som Ritalin, Dexamin og Dexedrine. Reisende bør imidlertid være oppmerksomme på at listen over de legemidlene det kreves attest for, kan variere noe fra et Schengen-land til et annet. Det enkelte lands ambassade må kontaktes for nærmere informasjon om de aktuelle bestemmelsene.


Bookmark and Share