Norwesko-polskie stosunki

13.02.2014 // Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich, z których przyznano jej 1,136 mld euro do wykorzystania w latach 2004-2014. Jednym z największych rynków zbytu dla norweskich ryb jest właśnie Polska.

Ambicje polityczne Polski na europejskiej arenie są ogromne, a jej obecność na niej jest coraz bardziej zauważalna wraz z jej rosnącą rolą w UE.  Dla norweskiej polityki zagranicznej szczególnie istotne są: współpraca w dziedzinie energetyki europejskiej oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa i polityki dobrosąsiedztwa, ze szczególnym naciskiem na partnerstwo wschodnie i współpracę z Rosją.

Owczesny norweski Minister Spraw Zagranicznych Espen Barth Eide spotkał się 19 lutego 2013 r. w Gdańsku z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim, natomiast ówczesny Sekretarz Stanu Torgeir Larsen odbył rozmowę ze swym polskim odpowiednikiem Bogusławem Winidem 7 lutego br. w Warszawie i w tym samym dniu uczestniczył w polsko-norwesko-amerykańskiej konferencji rozbrojeniowej. Z kolei ówczesny Premier Norwegii Jens Stoltenberg spotkał się z Premierem Donaldem Tuskiem w grudniu 2012 roku w Oslo w związku z uroczystością wręczenia dorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. W maju ubiegłego roku złożył w Polsce wizytę państwową Król Norwegii Harald V wraz z małżonką Królową Sonją, którym towarzyszyli liczni norwescy ministrowie i sekretarze stanu. W ramach polskiej prezydencji w UE w drugiej połowie 2011 roku złożyło w Polsce wizytę wielu norweskich polityków. 

Dobrze układa się współpraca w zakresie polityki obronnej między Polską a Norwegią. Norweski przemysł obronny dokonuje znaczących dostaw do Polski w związku z zaplanowanymi na następną dekadę wielkimi nowymi inwestycjami i modernizacją polskiego sektora obrony.

Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich EOG, z których przyznano jej w sumie 1,136 mld euro (ok. 9 mld koron) do wykorzystania w latach 2004-2014. Głównymi obszarami wsparcia są: ochrona środowiska i zmiany klimatyczne, ochrona zdrowie, wymiar sprawiedliwości, społeczeństwo obywatelskie, badania naukowe i kultura.

W Polsce zarejestrowanych jest około 300 spółek z kapitałem norweskim. Większość z nich to małe i średnie firmy. Z kolei polski LOTOS i PGNiG mają swe udziały w inwestycjach na Morzu Północnym. Wymiana handlowa między Polską a Norwegią w ostatnich latach wzrosła. Polska jest jednym z największych rynków zbytu dla norweskich owoców morza.

Z Polski wywodzi się bardzo liczna siła robocza w Norwegii.Liczbę Polaków w Norwegii szacuje się na ponad 100 000, natomiast w Polsce na wyższych uczelniach studiuje (głównie medycynę) blisko 1400 Norwegów.

 


Bookmark and Share