Nordland. 
Zdjęcie: Visitnorway.com.Nordland. Zdjęcie: Visitnorway.com

Konferencja w Kirkenes 2016

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016 // 10 lutego Minister Spraw Zagranicznych Børge Brende otworzył Konferencję w Kirkenes – jedną z najważniejszych aren dyskusji o rozwoju Dalekiej Północy, organizowaną po raz ósmy. Konferencja porusza ważne aspekty rozwoju tego regionu na skrzyżowaniu świata polityki, biznesu i społeczeństwa.

Dostępność Norwegii, Finlandii i Rosji do zasobów na lądzie i morzu w tym regionie jest podstawą do debat i dyskusji, dzięki którym lokalne strategie zyskują wymiar międzynarodowy. Konferencja w Kirkenes stanowi ważny wkład w tym zakresie, gdyż pomaga poszczególnym krajom znaleźć najlepsze rozwiązania w kwestii definicji ich ról, wagi stojących przed nimi problemów i wyzwań, a także przyczynia się do rozwoju współpracy i sieci ponad granicami na dobrosąsiedzkich podstawach.  

Tegoroczna konferencja (10-11.02.2016) chce się skupić na wszystkich pozytywnych aspektach współpracy w regionie Morza Barentsa i możliwościach jej dalszego rozwoju.

Konferencja organizowana jest przez norweskich i rosyjskich lokalnych przedstawicieli biznesu i polityki. Przebieg Konferencji można śledzić na żywo od godz. 13.00 w dn. 10.02.

Program

W tym samym miejscu odbędzie się jednocześnie Festiwal Kultury ‘Barents Spektakel’ (10-14.02.2016), który odbywa się już po raz dwunasty.

Bookmark and Share