W odpowiedzi na artykuł na portalu mojanorwegia.pl

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015 // W odpowiedz na artykuł, który ukazał się na stronie www.mojanorwegia.pl pod tytułem „Norweskie fundusze a rozwój polskiej onkologii” uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

Fundusze norweskie dofinansowują projekty w różnych obszarach tematycznych w całej Polsce. Jednym z obszarów wsparcia jest ochrona zdrowia, poprzez dwa programy: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” oraz „Społeczne nierówności w zdrowiu”. Oba programy mają na celu m.in. profilaktykę chorób nowotworowych z uwzględnieniem badań przesiewowych oraz szkoleń dla personelu medycznego przeprowadzającego badania przesiewowe, edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia, a także działania inwestycyjne poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i modernizację jednostek medycznych.

Ponadto fundusze norweskie wspierają także inicjatywy na rzecz zdrowia poprzez program skierowany do organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”. Jednym z projektów realizowanych w ramach tego programu był projekt Fundacji "Wygrajmy Zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja realizowany we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” otrzymała grant na realizację projektu pt. „Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii”, w ramach którego przeprowadzono analizę i ocenę funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2006-2015, wypracowano rekomendacje do nowego Programu na lata 2016-2025 oraz wypracowano Pacjencką Strategię Walki z Rakiem na lata 2015-2025. Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii było także autorem kilku narzędzi i rozwiązań, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do pakietu onkologicznego, m.in. zniesienia limitów w onkologii, karty pacjenta onkologicznego czy koordynatora pacjenta. Pakiet onkologiczny jest programem Ministerstwa Zdrowia, który powstał w wyniku konsultacji ze środowiskiem medycznym i pacjenckim.

Film, na który powołujecie się Państwo w artykule powstał w ścisłej współpracy Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” i Ambasady Królestwa Norwegii i dotyczy właśnie przywołanego powyżej projektu. Nie twierdzimy w filmie, że pakiet onkologiczny jest finansowany z funduszy norweskich. Film prezentuje jakie możliwości otworzyły się przed organizacjami pacjentów onkologicznych dzięki wsparciu z funduszy norweskich, wsparciu które pozwoliło organizacjom tym przeprowadzić analizy i oceny funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, wypracować własną, Pacjencką Strategię Walki z Rakiem oraz wypracować propozycje narzędzi i zasad które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło następnie do pakietu onkologicznego.

Nie twierdzimy również w filmie, że „przed epoką funduszy norweskich nic się nie działo w polskiej onkologii”. Film prezentuje stanowisko środowisk pacjentów onkologicznych, które było zdania, że należy pilnie podjąć działania, które poprawią zarówno diagnostykę jak i leczenie nowotworów w Polsce, ponieważ dane były alarmujące, a wykrywalność i dostęp pacjentów chorych na raka do leczenia wymagały reform. Wsparcie z funduszy norweskich dało możliwość rozpoczęcia, z inicjatywy organizacji pacjentów onkologicznych, szeregu cyklicznych konsultacji i wypracowania pozycji z punktów widzenia właśnie pacjentów, czyli osób bezpośrednio dotkniętych chorobą.

Pakiet onkologiczny funkcjonuje od 6 miesięcy, obecnie trwają konsultacje społeczne zmian w pakiecie dotyczących m.in. karty pacjenta onkologicznego oraz funkcjonowania konsyliów lekarskich, projekty rozporządzeń zostały ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia. Środowisko pacjenckie realizuje drugi projekt wsparty z funduszy norweskich, w ramach programu dla organizacji pozarządowych, w ramach którego prowadzony jest monitoring pakietu onkologicznego – kontrola realizacji przez Ministerstwo Zdrowia założeń pakietu.

Ubolewamy, że autor artykułu nie zwrócił się do nas z zapytaniem, jeśli miał wątpliwości co do treści filmu.

W filmie jest wprost powiedziane, że projekt umożliwił wprowadzenie takich rozwiązań do pakietu onkologicznego, które były postulowane przez środowiska pacjentów.

Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” 

Stein Inge Nesvåg, Radca w Ambasadzie Królestwa Norwegii


Bookmark and Share