„Ocalić od zardzewienia” – współpraca polsko-norweska

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013 // W 2011 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zrealizowało projekt badawczo-konserwatorski „Ocalić od zardzewienia – polsko-norweska wymiana doświadczeń w zakresie ratowania zabytków metalowych” dofinansowany z funduszy norweskich.

Projekt miał charakter interdyscyplinarny - łączył szeroką wymianę najnowszych, naukowych metodyk badawczych z aktualną wiedzą konserwatorską i praktyką muzealną.

Zasadniczym celem projektu była ochrona zabytkowych lokomotyw ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa w Warszawie od zachodzących w nich procesów korozji, typowych dla obiektów metalowych eksponowanych na świeżym powietrzu.

Partnerem w projekcie był NILU – Norweski Instytut Badań Powietrza, jeden z głównych instytutów badawczych w Europie, zajmujących się wpływem środowiska i atmosfery na Dziedzictwo Kultury. Do projektu zaproszono także naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK-ASP).

Naukowcy prowadzili badania, które z jednej strony określały stan zanieczyszczenia powietrza w miejscach ekspozycji metalowych zabytków techniki, a z drugiej strony pokazały wpływ tych zanieczyszczeń na metalowe obiekty na podstawie pomiarów wykonanych na tzw. próbkach historycznych (wyselekcjonowanych na wybranych lokomotywach z kolekcji Muzeum) oraz na przygotowanych, tożsamych z historycznymi, próbkach metali – stali węglowej i żeliwa.

W ramach projektu realizowana była międzynarodowa, polsko-norweska wymiana doświadczeń badawczych między naukowcami, konserwatorami metalu i pracownikami Muzeum oraz wspólne badania. Ich zintegrowanym wynikiem byłosformułowanie zaleceń dla przyszłej konserwacji.

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu www.ocalicodzardzewienia.plwww.muzkol.pl


Bookmark and Share