Zdjęcie: Międzynarodowe centrum Dialogu.Zdjęcie: Międzynarodowe centrum Dialogu

Międzynarodowe Centrum Dialogu

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013 // W setną rocznicę urodzin Czesława Miłosza, w dawnym dworku rodziny poety, otwarto Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Dworek i jego otoczenie zostały odrestaurowane dzięki wsparciu z funduszy norweskich.

Całkowity koszt inwestycji to 1.6 mln euro. Międzynarodowe Centrum Dialogu zostało utworzone na bazie odrestaurowanego dworu i kompleksu innych budynków zaplanowanych w przestrzeni 10 hektarów, które Fundacja objęła w długoletnią dzierżawę. W efekcie powstała pierwsza o takim charakterze w Europie szkoła kształcąca liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych, którzy zdobywać będą zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie dialogu między grupami społecznymi, religiami, narodami. Centrum prowadzić będzie Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach.

Od początku patronat nad inicjatywą powołania Centrum przyjął Czesław Miłosz. Dwór w Krasnogrudzie, położony tuż przy granicy polsko-litewskiej, powiązany tradycją rodzinną z rodem Miłoszów idealnie nadaje się na siedzibę Centrum, którego działalność skoncentrowana będzie na wielokulturowym dziedzictwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz jego nowym odczytaniu w kontekście jednoczącej się Europy.

Wyzwaniem współczesności jest wielokulturowy i pluralistyczny świat. Potrzebuje on nowatorskiej szkoły myślenia dialogicznego i, może bardziej jeszcze, nowych praktyk kulturowych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt  nowoczesnej pracowni filozofii dialogu, połączonej z rozwijaniem i upowszechnianiem rzemiosła "budowania mostów”.

W ramach centrum organizowane będą warsztaty artystyczne, kursy, stypendia, działalność wydawnicza. Powstanie tam też muzeum Miłosza, przewidziano sale wystawowe, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz pracownie artystyczne i rzemieślnicze służące do pracy z młodzieżą.


Bookmark and Share