Zdjęcie: Muzeum Narodowe w Krakowie.Zdjęcie: Muzeum Narodowe w Krakowie

Sukiennice znów otwarte

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2010 // Po długim remoncie znów można zwiedzać krakowskie Sukiennice. W piątek 3. września została uroczyście otwarta zmodernizowana Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku. Na powierzchni tysiąca metrów kwadratowych publiczność będzie mogła podziwiać 195 obrazów i 19 rzeźb. Podczas prac odnowiono nie tylko powierzchnie wystawiennicze na pierwszym piętrze, ale również przestrzeń handlową na parterze oraz elewację. Już od środy wszystkie walory budynku podkreśla iluminacja. Przez cały weekend będą się w nim odbywały koncerty, wystawy i happeningi.

Przeprowadzka 1300 obrazów i rzeźb, 120 ton gruzu, 30 ton konstrukcji stalowych, 25 ton urządzeń, 2,5 tys. metrów kwadratowych podłóg, 5 tys. metrów kwadratowych powierzchni pokrytych farbą i 8,7 mln euro – to krótkie podsumowanie remontu Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Po czterech latach modernizacji, od dziś znów można zwiedzać Galerię.

Projekt „Nowe Sukiennice” – Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach powstał z ogromnej potrzeby przeprowadzenia pilnych i niezbędnych zmian, których podstawowym celem było uszanowanie historii i zabytkowej substancji budynku, a równocześnie dostosowanie mieszczącego się w nim najstarszego polskiego Muzeum Narodowego do wymagań i standardów XXI wieku w zakresie ochrony, upowszechniania i udostępniania zbiorów.

Projekt rozpoczął się w 2007 roku od wielkiej operacji logistycznej, jaką była dyslokacja z Sukiennic blisko 1.300 obrazów i rzeźb, w tym tak olbrzymich płócien (każde o rozmiarach blisko 30 m²) jak „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego, „Hołd pruski” i „Kościuszko pod Racławicami” Jana Matejki czy „Czwórka” Józefa Chełmońskiego.

Prawie wszystkie dzieła zostały przetransportowane do Niepołomic gdzie, w mieszczącym się na Zamku Królewskim Muzeum Niepołomickim, specjalnie  przygotowano 17 sal ekspozycyjnych i urządzono wystawę „Sukiennice w Niepołomicach”. Na wystawie  pokazano obrazy z Galerii w Sukiennicach i blisko drugie tyle obiektów na co dzień  przechowywanych w muzealnych magazynach. W zamkowych salach nie zmieściły się jedynie trzy największe obrazy z Sukiennic. „Hołd pruski” Jana Matejki, własność Zamku Królewskiego na Wawelu, został na czas remontu Sukiennic przewieziony na Wawel i tam poddany gruntownej konserwacji, którą przeprowadzili specjaliści z Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie. „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego oraz „Bitwa pod Racławicami” Jana Matejki zostały przyjęte  i udostępnione publiczności w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

W 2008 roku, w opustoszałych salach muzealnych rozpoczął się kapitalny remont, który trwał dwa lata i zakończył się w 2010 roku. W czasie jego realizacji odrestaurowano zabytkową architekturę, wymieniono wszystkie instalacje, wprowadzono rozwiązania techniczne służące bezpiecznemu przechowywaniu i eksponowaniu zbiorów (m.in. klimatyzację, w pełni kontrolowane oświetlenie, odpowiednio wyposażone magazyny zbiorów i pracownię konserwatorską), a obiekt przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, dzięki przebudowie konstrukcji dachów pulpitowych oraz zmianie funkcji niektórych pomieszczeń, w zabytkowym budynku odzyskano i pozyskano zupełnie nowe pomieszczenia i przestrzenie o łącznej powierzchni ponad 1000 m². Powstały tam min. nowa strefa wejścia do Galerii, sala multimedialna, sala edukacyjna czy też barek kawowy. Bardzo atrakcyjnym elementem stało się otwarcie dla publiczności nigdy dotąd nie dostępnych tarasów widokowych na półpiętrze Sukiennic.

Oprócz kompleksowej modernizacji i zmian w zakresie infrastruktury i technicznego wyposażenia, dużym przeobrażeniom uległa aranżacja i wystrój wnętrz. Dzięki wprowadzeniu elementów odkrytych w czasie prac konserwatorskich (m.in. intensywne oliwkowe i pomarańczowe kolory ścian w klatkach schodowych i westybulu) czy też wzorowanych na dokumentach archiwalnych  (m.in. świetliki, pluszowe kanapy, palmy) w muzeum przywrócono nastrój i klimat dziewiętnastowiecznej galerii sztuki, bardzo dobrze korespondujący z epoką i uzupełniający wystawiane dzieła sztuki.

Niezwykle ważnym punktem realizacji projektu „Nowe Sukiennice” stała się nowa koncepcja scenariusza ekspozycji sztuki polskiej XIX wieku. W oparciu o najnowsze badania i interpretacje sztuki tego okresu powstał scenariusz, zgodnie z którym sale galeryjne otrzymały nowe nazwy:
Sala Bacciarellego. Oświecenie.
Sala Michałowskiego. Romantyzm. W stronę sztuki narodowej.
Sala Siemiradzkiego. Wokół Akademii.
Sala Chełmońskiego. Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu.

      Podczas uroczystego zakończenia projektu 24 lipca br. podpisany został akt symbolicznego Odnowienia Muzeum Narodowego w Krakowie po 130 latach nieprzerwanej działalności. – Na naszych oczach powstaje elegancki salon sztuki, gdzie nowoczesność będzie współżyła z tradycją – mówiła dyrektor Muzeum Narodowego Zofia Gołubiew. Podczas uroczystości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył nominacje kilkunastu znamienitym osobistościom, które zgodziły się zostać Ambasadorami Galerii w Sukiennicach. Są wśród nich m.in.: Magdalena Abakanowicz, Magdalena Cielecka, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Juliusz Machulski, Jerzy Owsiak, Alicja Resich-Modlińska, Bogusław Sonik, Jerzy Stuhr, Róża Thun, Grzegorz Turnau.

     Zrealizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie inwestycja przekształciła Oddział Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w nowoczesne muzeum odpowiadające standardom XXI wieku, tak w zakresie ochrony i konserwacji dzieł sztuki, jak i działalności wystawienniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej. Nowe Sukiennice stały się instytucją muzealną, która stanowi dobry przykład pozytywnych zmian w polskim muzealnictwie, a ich funkcjonowanie będzie miało bezpośredni wpływ nie tylko na dalszy rozwój Muzeum Narodowego w Krakowie, ale przede wszystkim na promocję polskiego dziedzictwa narodowego w Europie i na świecie.

Dodatkowo, dzięki współfinansowaniu projektu przez Norweski Mechanizm Finansowy, działalność ponownie otwartej Galerii w  Sukiennicach przyczyni się z pewnością do rozwoju współpracy kulturalnej między Polską i Norwegią oraz pozostałymi krajami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 


Bookmark and Share