Zdjęcie: Służba Celna.Zdjęcie: Służba Celna

Nowy supersprzęt Służby Celnej – wykryje wszystko!

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2011 // Centralne Laboratorium Celne (CLC) w Otwocku pod Warszawą może się poszczycić najnowszym sprzętem laboratoryjnym do szybkiego i precyzyjnego wykrywania zakazanych substancji, m.in. narkotyków i dopalaczy. Zakup sprzętu możliwy był dzięki dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego realizowany jest projekt „Podniesienie bezpieczeństwa obszaru Schengen poprzez doposażenie laboratoriów polskiej Służby Celnej”.

Projekt umożliwił Służbie Celnej zakup w 2010 roku czterech nowych urządzeń laboratoryjnych (3 chromatografy i spektrometr) o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł. Urządzenia te pozwalają wykonywać badania dużo szybciej i z większą dokładnością, co będzie skutkowało jeszcze lepszym uszczelnieniem polskich granic, zwłaszcza w zakresie przemytu narkotyków, dopalaczy i innych substancji zakazanych.

Służba Celna posiada 5 laboratoriów celnych (w Białymstoku, Gdyni, Koroszczynie, Przemyślu, oraz Centralne Laboratorium Celne w Otwocku), w których służbę pełni 80 funkcjonariuszy i pracowników. Wszystkie laboratoria celne posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratoria wykonują badania nie tylko na potrzeby Służby Celnej, ale także dla innych instytucji państwowych, w tym Policji i organów sądowych.

Jak tłumaczy dyrektor CLC Przemysław Sołtys, Służba Celna bada wiele towarów, m.in. alkohol i substancje go zawierające, żywność i tworzywa sztuczne, a także inne substancje, co do których są podejrzenia, że mogą zawierać narkotyki i substancje psychoaktywne. Właśnie w tych badaniach używane są niedawno zakupione chromatografy gazowe i cieczowe, sprzężone ze spektrografami masowymi oraz jedyny w posiadaniu polskich celników laserowy spektroskop Ramana.

Jak powiedział PAP  Przemysław Sołtys – dyrektor CLC - tylko do końca października 2010 roku do CLC trafiło 4 tys. próbek różnych substancji, z których - jak się okazało - ponad 18 proc. zawierało substancje narkotyczne. - Liczba próbek zawierających narkotyki wzrosła od zeszłego roku o 200 procent - podkreślił.

Jak mówiła prezentująca dziennikarzom możliwości sprzętu Sylwia Lech z CLC, jeżeli substancja jest już zidentyfikowana i opisana, można ją odkryć w dostarczonej próbce w ciągu kilkunastu minut. - W przypadkach, gdy jest to substancja nieznana, ustalenie jej struktury może zająć nawet dwa tygodnie - dodała.

Pracownicy CLC podkreślali, że do zbadania trafiają do nich zarówno substancje zarekwirowane, jak i standardowo badane przez Służbę Celną. Sprowadzane do Polski dopalacze w dokumentach figurowały jako np. tlenek tytanu, stosowany m.in. jako pigment. Z kolei przechwycony przez celników susz roślinny okazywał się nasączony syntetycznym odpowiednikiem substancji czynnej marihuany.

Dziennikarze mogli obejrzeć też spektrometr ramanowski, za pomocą którego można identyfikować niektóre substancje badając promieniowanie, jakie emitują po naświetleniu odpowiednią wiązką laserową. - To pozwala badać substancje, których np. nie chcemy zniszczyć, jak kamienie szlachetne. Mogą to też być substancje toksyczne, niebezpieczne, których nie chcemy pobierać  - tłumaczył zastosowanie urządzenia Janusz Indulski z laboratorium.

Wśród swoich sukcesów CLC wymienia głośną sprawę wykrycia ftalanów i innych rakotwórczych substancji w zatrzymanym transporcie z Chin obuwia plażowego (popularnych "klapków") dla dzieci, sposoby wykrywania śladów substancji skażających w nielegalnie oczyszczonym i wprowadzonym do sprzedaży alkoholu czy oleju napędowym.

Obowiązująca od niedawna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakazuje produkcji i handlu substancjami, które mogą być używane jak odurzające lub substancjami psychotropowymi, czyli np. dopalaczami . Rozszerzono również listę substancji zakazanych.

Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Służba Celna realizuje poza wspomnianym jeszcze 6 innych projektów z priorytetu wdrażania przepisów z Schengen, finansujących następujące działania:

·         zakup środków transportu wraz z wyposażeniem dla grup mobilnych,

·         wyposażenie grup mobilnych w przewoźne urządzenia RTG,

·         rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla obiektów granicznych administracji celnej na zewnętrznej granicy UE,

·         rozwój zintegrowanego systemu łączności dla administracji celnej,

·         budowa Urzędu Celnego oraz Oddziału Celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowa budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej,

·         rozbudowa infrastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty.


Bookmark and Share