Zdjęcie: Paweł Relikowski Polska Gazeta Wrocławska.Zdjęcie: Paweł Relikowski Polska Gazeta Wrocławska

Otwarcie Synagogi „Pod Białym Bocianem”

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2010 // W maju 2010 r. odbyło się otwarcie Synagogę pod Białym Bocianem. Uroczystości objęły liczne koncerty, konferencje i wystawy m.in. „Dziedzictwo Wergelanda – Życie żydowskie w Norwegii w latach 1851-1945”. Ponadto odprawiono nabożeństwo szabatowe oraz odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wrocławskiemu historykowi żydowskiego pochodzenia Willyemu Cohnowi (1918-1941).

Projekt rewaloryzacji Synagogi "Pod Białym Bocianem" w ramach Programu Ścieżek Kulturowych przewidywał odrestaurowanie synagogi - historycznego  budynku z 1829 r. w której bezpośrednim otoczeniu znajdują się: kościół ewangelicko-augsburski, kościół rzymsko-katolicki oraz cerkiew. Położenie tak blisko siebie czterech świątyń (żydowskiej i trzech wyznań chrześcijańskich) to zjawisko rzadkie i niezwykłe. To położenie umożliwiło zrodzenie się idei wzajemnej współpracy pomiędzy sąsiadującymi wspólnotami religijnymi. Synagoga Pod Białym Bocianem jest teraz jednym z najatrakcyjniejszych centrów duchowych miasta i kraju, otwierającego jeszcze szerzej swe podwoje na koncerty, spektakle i warsztaty teatralne, filmy, wykłady, seminaria, itp. To żywe serce żydowskie w środku Europy, miejsce wzajemnego szacunku i zrozumienia, wkrótce zabije jeszcze mocniej!

W ramach projektu „Rewaloryzacji Synagogi "Pod Białym Bocianem":

  • odtworzono historyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny Synagogi, połączono funkcje kultowe  z funkcją sali koncertowej i teatralnej (wyposażenie w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy i nagłaśniający),
  • zaadaptowano pomieszczenia oraz ich wyposażenie do pełnienia funkcji wystawienniczych i edukacyjnych.
  • stworzono muzeum multimedialne Żydów Śląskich we Wrocławiu (wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i multimedialny) wg scenariusza Bente Kahan, z elementami ekspozycji stałej - zlokalizowane w podziemiu Synagogi,
  • odtworzono wnętrza łaźni rytualnej (Mykwy) jako elementu programu sakralnego a jednocześnie ekspozycji jednego z ostatnich takich obiektów zachowanych w Polsce
  • zrewitalizowano części ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych - zaaranżowano przestrzeń wokół Synagogi z elementami wystawienniczymi dla wymogów turystyki kulturowej, dostosowane funkcjonalnie dla przyszłych użytkowników i turystów, zabezpieczono obiekt przed kradzieżami, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

Projekt realizowany był w latach 2008-2010 ze funudszy norweskich. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Wrocław i właściciela Synagogi – Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Partnerami projektu byliFundacja Bente Kahan, Gmina Miasta Wrocław, Związek Gmin Żydowskich.

 

Więcej o projekcie


Bookmark and Share