Szpital czarnkowski na miarę Europy

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013 // W październiku 2011 r. otwarto nową część Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Inwestycja została zrealizowana z funduszy norweskich w ramach projektu „Poprawa zdrowotności mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego".

Szpital w Czarnkowie jest obiektem zabytkowym. Zbudowany został w 1895 roku. Aż do roku 1945 hospitalizowano tam zaledwie 25 chorych. Po wyzwoleniu Czarnkowa leczono w nim rannych żołnierzy. Możliwości były skromne, nie było oddziałów. Dyrektor placówki bywał równocześnie chirurgiem, internistą, pediatrą i położnikiem. Rozwój szpitala przypada na połowę lat sześćdziesiątych. Wtedy to otwarto oddziały. W 1975 roku wzniesiono nowy budynek szpitala, do którego przeniesiono część oddziałów. Stary budynek z nowym połączono parterowym łącznikiem. W tej formie szpital przetrwał do roku 2003, kiedy to zakończono budowę nowego, w pełni nowoczesnego skrzydła, spełniającego europejskie standardy.

W ostatnich latach Szpital realizował projekt „Poprawa zdrowotności mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego", który dofinansowany został ze środków norweskich. Obejmował przebudowę, rozbudowę oraz modernizację pozostałych budynków szpitala, tworzących kompleks jednolitego i funkcjonalnego obiektu. Projekt obejmował też programy profilaktyczne: sposobu żywienia, wczesnej wykrywalności nowotworów i ograniczania palenia oraz zakupy sprzętu (spirometr, cyfrowy aparat RTG, mammograf i aparat RTG z ramieniem C). W ramach tego zadania powstał budynek F oraz został rozebrany parterowy łącznik, a w jego miejsce wykonano nowy, wielokondygnacyjny budynek D. Na dzień dzisiejszy zagospodarowano część podziemną i parter.

Więcej o Szpitalu na www.zzozczarnkow.x.pl

 


Bookmark and Share