Fundusze Norweskie 2004-2009

W latach 2004-2009 Polska wraz pozostałymi nowymi członkami Unii Europejskiej, była beneficjentem pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG. Czytaj więcej

W ramach funduszy norweskich na lata 2004–2009 wszystkie projekty zostały zakończone. Czytaj więcej

Badanie ewaluacyjne projektów z zakresu oszczędności energii oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce było pierwszą tego rodzaju próbą zbiorowej oceny efektów osiągniętych w wyniku realizacji grupy projektów funduszy norweskich i EOG. Zostało ono zlecone przez Biuro Mechanizmów Finansowych i opracowane przez Scanteam Norway oraz Proeko CDM Poland. Czytaj więcej