Ocena efektywności projektów środowiskowych

Badanie ewaluacyjne projektów z zakresu oszczędności energii oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce było pierwszą tego rodzaju próbą zbiorowej oceny efektów osiągniętych w wyniku realizacji grupy projektów funduszy norweskich i EOG. Zostało ono zlecone przez Biuro Mechanizmów Finansowych i opracowane przez Scanteam Norway oraz Proeko CDM Poland.

 

Z dotacji funduszy norweskich finansowanych zostało w Polsce do 2011 roku 65 projektów z zakresu oszczędności energii oraz odnawialnych źródeł energii na kwotę 41,4 mln euro. Obszar ten był najbardziej ukierunkowanym z pośród wszystkich pozostałych wspieranych z funduszy norweskich.
Przeprowadzona ewaluacja wykazała przewidywaną oszczędność energii w tych projektach na poziomie średnio 54%, co stanowiło równowartość 52 ton CO2 rocznie. Ogółem projekty te przyniosły korzyść ok. 300 budynkom, a skuteczność przeprowadzonych działań wskazała na ogromny potencjał w tej dziedzinie dla przyszłych przedsięwzięć. Osiągnięte wyniki postrzega się jako znaczący wkład w narodowe wysiłki ukierunkowane na oszczędność energii i redukcję emisji CO2.
Najważniejsze informacje i konkluzje płynące z raportu z badania ewaluacyjnego:

• Polska była największym beneficjentem funduszy norwekich: 558.6 mln euro – 43% całej alokacji
• Środowisko i zrównoważony rozwój to największy z dotowanych obszarów w Polsce: jak dotąd 26% alokacji
• Oszczędność i wydajność energetyczna oraz odnawialne źródła energii to zagadnienia kluczowe dla Polski:
Ø 65 projektów
Ø 41,4 mln euro dotacji (ok.60% wysokości grantu)
Ø termomodernizacja, nowoczesne systemy grzewcze, wykorzystanie odnawialnych źródeł w produkcji ciepła

• W badaniu ewaluacyjnym przeanalizowano przewidywaną skuteczność tych projektów:
Ø 54% oszczędności energii (133 500 MWh/rocznie)
Ø 52,000 ton/rocznie redukcji emisji CO2 lub 1 mln ton w całym okresie trwania efektów projektu (20 lat)
Ø 20,000 ton metrycznych/rocznie oszczędności węgla, lub 400,000 ton w całym okresie trwania efektów projektu (20 lat)

• Ponadto odnotowano znaczne redukcje w poziomie:
Ø cząstek pyłu – 1,000 ton/rocznie
Ø dwutlenku siarki (SO2) – 400 ton/rocznie
Ø tlenku azotu (NOx) – 150 ton/rocznie

• W wyniku realizacji projektów skorzystały szkoły, szpitale oraz inne budynki użyteczności publicznej:
Ø 285 budynków szkolnych (52 projekty)
Ø 21 budynków szpitalnych i ochrony zdrowia (9 projektów)

• Trzy wymiary zrównoważonego rozwoju:
Ø środowiskowy – redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń
Ø ekonomiczny – oszczędność w kosztach energii – oraz stworzenie miejsc pracy
Ø społeczny – pozytywne oddziaływanie na zdrowie - oraz stworzenie miejsc pracy

Raport z badania ewaluacyjnego dostępny jest w całości na stronie internetowej: www.eeagrants.org/id/1068 


Bookmark and Share