Schengen i sprawy wewnętrzne

Zdjęcie: Vibeke Rysst-Jensen, MFA.

Program przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę wydajności współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (w tym handlu ludźmi) pomiędzy organami ścigania państw członkowskich strefy Schengen. Czytaj więcej

Zdjęcie: iStockphoto.

Celem programu jest bardziej przejrzysty i efektywny system sprawiedliwości. Czytaj więcej

Zdjęcie: Latvian Prison Administration.

Celem Programu jest poprawa systemu więziennictwa oraz zwiększenie kompetencji osadzonych a także pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Program przyczyni się również do częstszego stosowania rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności. Czytaj więcej