Zdjęcie: www.fss.org.pl.Zdjęcie: www.fss.org.pl

Poszukiwanie partnerów

24.07.2012 // Głównymi celami Funduszy Norweskich/EOG - podobnie jak w poprzedniej edycji – jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem.

W nowej perspektywy strona darczyńców położyła duży nacisk właśnie na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami. Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy są partnerstwa na poziomie programów i na poziomie projektów. Większość programów wdrażana jest przez polskich operatorów we współpracy z partnerami z krajów darczyńców (występującymi jako Donor Program Partners). Partnerzy wspierają operatorów we wdrażaniu programów, a także wspomagają polskie instytucje w pozyskiwaniu norweskich partnerów do projektów. W ramach niektórych obszarów, jak np. badania naukowe, partnerstwo jest obligatoryjne.

Poniżej znajdziecie Państwo strony internetowe pomocne przy poszukiwaniu instytucji partnerskich z Norwegii. Strony dostępne są w języku angielskim:

Kultura
Art Council of Norway http://www.kulturrad.no/toppmeny/english/
Norwegian Directorate for Cultural Heritage http://www.riksantikvaren.no/english/

Badania naukowe
Research Council of Norway http://www.forskningsradet.no/en/EEA_Grants__Norway_Grants/1138954338762 

Ochrona środowiska
Climate and Pollution Agency www.klif.no/english/ 

Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Norwegian Center for International  Cooperation in Higher Education www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/European-cooperation/EEA-Grants-Norway-Grants 
Icelandic Research Center www.rannis.is/english/home/
Agentur fur Internationale Bildungsangelegenheiten in Liechtenstein http://www.llv.li/home.htm 

Sądownictwo
Norwegian National Courts Administration http://www.domstol.no/en/Domstoladministrasjonenno/About-the-National-Courts-Administration-/ 

Godna Praca i Dialog Trójstronny
Innovation Norway www.innovationnorway.no 

Zdrowie
Norwegian Directorate of Health http://www.helsedirektoratet.no/portal/page?_pageid=134,112387&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english/

Organizacje pozarządowe
www.ngonorway.org

Dodatkowych informacji udziela również w Ambasadzie Królewstwa Norwegii Pani Karina Gradowska-Karpińska Karina.Gradowska-Karpinska@mfa.no


Bookmark and Share