Skandynawistyki w Polsce

A może wybierzesz skandynawistykę jako kierunek studiów? W Polsce obecnie można studiować język norweski (obok innych języków skandynawskich) na wyższych uczelniach w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Poniżej garść przydatnych informacji o uczelniach i ich ofercie.

GDAŃSK

Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim  

Oferta:

Studia licencjackie I stopnia: 3 lata

Studia magisterskie II stopnia: 2 lata.

Każdego roku na Skandynawistykę przyjmuje się 60 osób na studia I stopnia, po ok. 20 osób na każdy z 4 języków. W roku akademickim 2015/2016 naukę na linii norweskiej rozpoczęły 22 osoby na studiach pierwszego stopnia oraz 19 osób na studiach drugiego stopnia.

Krótki rys historyczny:

Kierunek Skandynawistyka na UG istnieje od roku akademickiego 1975/1976 . Wtedy głównym językiem był język szwedzki. Linia norweska została uruchomiona od roku 1980/1981.

KRAKÓW

Skandynawistyka-studia filologiczno-biznesowe w Wyższej Szkole Europejskiej  

Jedyna uczelnia w Polsce południowej, która prowadzi studia skandynawistyczne (od roku 2015/2016).  

POZNAŃ

Katedra Skandynawistyki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu

Oferta:

Studia licencjackie I stopnia: 3 lata

Studia magisterskie II stopnia: 2 lata

Co drugi rok dokonuje się naboru na 2 kierunki: norweski i szwedzki, na zmianę z duńskim i fińskim. Corocznie przyjmuje się na studia I stopnia 48 studentów (po 24 na jeden z dwóch kierunków) oraz 24 studentów na studia II stopnia.

Krótki rys historyczny:

W 1974 r. powołano Zakład Skandynawistyki w Instytucie Filologii Germańskiej na UAM i wtedy przeprowadzono pierwszy nabór na 5-letnie studia stacjonarne filologii szwedzkiej i norweskiej (filologii duńskiej i fińskiej w 1975 r.)

W 1.10.1984 r. Zakład Skandynawistyki przemianowano na Katedrę Skandynawistyki.

SZCZECIN

Skandynawistyka – studia norweskie na Uniwersytecie Szczecińskim

Oferta:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Trzysemestralne studia podyplomowe (dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków: filologicznych, humanistycznych, technicznych, medycznych itp.)

Obecnie jest prawie 400 studentów na skandynawistycznych studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych.

Krótki rys historyczny:

Interdyscyplinarne studia skandynawskie o nazwie Skandynawistyka - studia norweskie na Wydziale Filologicznym rozpoczęły się w październiku 2014 roku.

WARSZAWA

Katedra Skandynawistyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) – uczelnia niepubliczna 

Oferta:

Studia II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny: 2 lata

Corocznie na Skandynawistykę przyjmuje się 80 osób, w tym ok. 40 to norwegiści.

Krótki rys historyczny:

Nabór na studia skandynawskie rozpoczęto w 2005 r., natomiast norwegistyka została utworzona w październiku 2014 roku.

 


Bookmark and Share