Poszukujesz pracy?

Osoby przyjeżdżające do Norwegii w celu podjęcia pracy przyczyniają się do wzbogacenia społeczeństwa norweskiego pod względem kompetencji i zapotrzebowania na siłę roboczą w wielu sektorach gospodarki.

Informacje o tym, w jaki sposób szukać pracy w Norwegii znajdują się na stronach internetowych Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV). Dodatkowe informacje praktyczne urzędów i instytucji publicznych znajdują się na stronach internetowych Nowy w Norwegii.

Obywatele innych krajów pracujący w Norwegii muszą zwykle posiadać zezwolenie na pobyt. Więcej informacji na ten temat znajduje się naszych stronach internetowych wiza i pobyt.


Warunki wjazdu do Norwegii
Aby wjechać na terytorium Norwegii, należy posiadać ważny dokument podróży, w większości przypadków wymagany jest paszport. Obywatele niektórych państw muszą oprócz paszportu posiadać ważną wizę wjazdową. Od osób, które muszą posiadać wizę, wymagane jest również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele państw europejskich muszą posiadać własne krajowe europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Uprawnia to do pokrycia kosztów opieki zdrowotnej podczas podróży po Europie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Zaleca się ponadto, aby wszystkie osoby posiadały ubezpieczenie podróżne ważne w całym czasie trwania podróży.


Bookmark and Share