Informacje dla turystów wybierających się do Norwegii

Zobacz zorzę polarną, albo przeżyj dzień polarny na północ od koła podbiegunowego, lub też odwiedź słynne na cały świat norweskie fiordy otoczone wysokimi szczytami i lodowcami.

Dokładne informacje na temat turystyki w Norwegii znajdziesz na stronach internetowych oficjalnego przewodnika Odwiedź Norwegię.

Służby Celne (Toll- og avgiftsdirektoratet) udzielają informacji na temat przepisów celnych.
Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) udziela informacji na temat wwozu zwierząt domowych do Norwegii.


Warunki wjazdu do Norwegii
Aby wjechać na terytorium Norwegii, należy posiadać ważny dokument podróży, w większości przypadków wymagany jest paszport. Obywatele niektórych państw muszą oprócz paszportu posiadać ważną wizę wjazdową. Od osób, które muszą posiadać wizę, wymagane jest również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele państw europejskich muszą posiadać własne krajowe europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Uprawnia to do pokrycia kosztów opieki zdrowotnej podczas podróży po Europie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Zaleca się ponadto, aby wszystkie osoby posiadały ubezpieczenie podróżne ważne w całym czasie trwania podróży.


Bookmark and Share